top of page

Vi ønsker at Jordbærbua skal være et trygt sted å handle, for at vi skal oppnå dette trenger vi hjelp av alle våre kunder. 

Vær varsom og hold avstand, bruk vår desinfiseringsstasjon slik at kunder og ansatte holder seg friske.

Ved symptomer på luftveisinfeksjoner hold deg hjemme, vi har jordbær ut i august.   

For mer informasjon vedr covid-19 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

bottom of page